Käynnissä olevat hankkeet

Ihmisten ilmoille!

Ihmisten ilmoille! – kehittämishanke on saanut Sosiaali- ja terveysministeriön (STEA) rahoituksen Huhtasuolle vuosille 2018 – 2020.

Hankelupaus

”Vahvistamaan ja helpottamaan ikäihmisten ja työttömien jokapäiväistä selviytymistä, vähentämään yksinäisyyttä ja lisäämään kiinnostusta omaehtoiseen aktiivisen toimintaan asuinalueella, lisäämällä tietoisuutta asuinalueen palveluista ja osaamista sähköiseen asiointiin vapaaehtoisten tutoreiden ja työntekijöiden avustuksella.”

Toteutus

Asetettuihin tavoitteisiin pyritään kansalaistoimintaa lisäämällä, järjestämällä erilaisia tapahtumia ja retkiä, järjestämällä avointa ryhmätoimintaa, kouluttamalla vapaaehtoisia ja tutoreita, lisäämällä mielekästä vapaaehtoistoimintaa, verkostoitumalla alueellisesti ja valtakunnallisesti. Alueen asukkaat voivat osallistua toiminnan suunnitteluun yhteisessä pöydässä. Tervetuloa!

Vuosi 2019

 • Toimintapäiviä vuoden 2019 aikana kertyi kaikkiaan 248 päivää.
 • Olimme avoinna myös kesän aikana.
 • Päivittäin Kylätoimistolla vierailee yli 50 henkilöä, kuukauden aikana on noin 1 300 käyntikertaa.
 • Vuoden 2019 aikana hankkeen erilaiseen toimintaan ja tapahtumiin osallistuttiin 3 197 kertaa.
 • Lisäksi Kylätoimiston tapahtumat liikuttivat 1 575 henkilöä.
 • Yhteensä erilliset tapahtumat ja toiminta kuljettivat siis yhteensä 4 772 osallistujaa.
 • Kaikista osallistujista oli 33 % miehiä ja 67 % naisia.
 • Keski-ikä osallistujilla oli yli 65 vuotta.
 • Teematapahtumia järjestettiin 25 kpl, joissa oli yhteensä osallistujia 954 henkilöä.
 • Toiminnallisia ryhmiä kokoontui 207 kertaa, jossa kävi yhteensä 866 henkilöä.
 • Vapaaehtoistoimijoiden koulutuksia ja muita tapaamisia oli 32 kertaa, ja näihin osallistuttiin 82 kertaa.
 • Seniorisoppi, Kulottajantie 6, oli avoinna maanantaisin 38 kertaa, näihin osallistuttiin 107 kertaa.
 • Asukaskysely, johon vastasi 108 henkilöä, toteutettiin Huhtasuon Hauskat Hulinat -kesätapahtumassa.
 • Jalkauduimme Huhtasuon asuinalueelle neljänä eri teemapäivänä, kohtasimme näissä keskusteluissa 279 henkilöä.
 • Kävijämäärä on toimintavuoden aikana noussut 26 %.

 

Toimintavuoden aikana perustettiin viestinnän ja tiedottamisen kehittämiseksi kaksi työryhmää. Kehitimme Huhtasuon asukkaille palvelukartan, jossa on asukkaan ”silmin” kerrottu eri ikäisille suunnatuista alueen palveluista. Tämä ”Service” on jaossa alueen erilaisissa toimipisteissä mm. asuntotoimistoissa, kirjastossa ja kauppaliikkeissä. Sitä voidaan levittää myös sähköisesti.