Kangasvuorentieltä Nevakavulle

 

Tiehän on suhtkoht suoroo, mutta aeka huonost hoijettuu näen talaviaekaan.

Kulukupelissä oes parasta pittee kaekki osaset kunnolla kiinnitettynnä, muuten Huhtasuolta takasii palatessas suat nookkiva kaekki irti lentänneet osat tievarrelta mukkaas.

Purukalustostakkii oes hyvä pittee huolta. Muute suatat joutuva kerreemään hampaetas aatos lattijalta, jos et ou  jo ehtinnä  vetästä niitä torveloos.

Jos tuas satut omistammaa tekohampaat, kannattaa pittää suuvärkki hyvinnii supussa. Niijen korjuuttaminen suattaa käävä lompsan piälle. Tiiä sitte aattasko tässä tappaaksessa jonniilaenen vakkuutus?

Jos tuas uamueväs ee oo kerennä sulloo mahalaakussas, nii aenakii se hyvästi sekottuu. Ja osan suatat jootua jopa nielasemmaa uuvemman kerran.

Tää osa olj vasta Kangasvuorentietä. Nevakavulla onnii vastassa tuas uuvet huasteet jos out sattunna sinne asti piäsemään.

Päevitystä pukkovaa justiisa: Jonnii korvissa o alakanna soemaan minun kirjotusaehe. Kyllä ny on tie jyrättynnä, hyvä ku ei ihan asvaltti ou lähtennä matkaa.