Ihmisten ilmoille

Ihmisten Ilmoille

(Päättynyt hanke)

Ihmisten ilmoille! -kehittämishanke Huhtasuon Kylätoimistolla v. 2018 – 2020, päättynyt 12/2020. Rahoituksesta vastasi Sosiaali- ja terveysministeriö (STEA).

Hankkeen tarkoituksena oli vahvistaa ja helpottaa ikäihmisten ja työttömien jokapäiväistä selviytymistä, vähentää yksinäisyyttä ja lisätä kiinnostusta omaehtoiseen aktiiviseen toimintaan asuinalueella. Tietoisuutta alueen palveluista sekä sähköisen asioinnin osaamista lisättiin vapaaehtoisten tutoreiden ja työntekijöiden avustuksella.

Toimintapäiviä vuodessa kertyi lähes 250. Päivittäin Kylätoimistolla kävi noin 50 henkilöä, kuukaudessa kertyy noin 1 300 käyntikertaa. Vuoden 2019 aikana hankkeen ja Kylätoimiston järjestämiin tapahtumiin ja toimintaan osallistuttiin 11 770 kertaa. Kaikista osallistujista oli 33% miehiä ja 67% naisia. Osallistujien keski-ikä oli yli 65 vuotta. Toimintaan koulutettiin vapaaehtoisia tutoreita, jotka toimivat mm. tilaisuuksissa, ryhmien ohjaajina ja digi-apuna. Kylätoimiston kävijämäärä nousi toimintavuoden 2019 aikana 26%.

Viestinnän ja tiedottamisen kehittäminen nousivat tärkeiksi toiminnan kehittämisen kohteiksi. Toiminnan kehittämisryhmässä toimivat yhdessä eri palveluntuottajat, yhdistykset, kaupungin edustajat sekä asiakkaat. Yhtenä yhteistyön tuotteena kehitimme Huhtasuon asukkaille palvelukartan, jossa on asukkaan ”silmin” kerrottu eri ikäisille suunnatuista alueen palveluista. Tuottamamme palvelukartta on jaossa alueen erilaisissa toimipisteissä mm. asuntotoimistoissa, kirjastossa ja kauppaliikkeissä. Sitä voidaan levittää myös sähköisesti. Palvelukarttaan voi tutustua täällä kotisivuillamme.

Huhtasuo biisi toteutettiin yhdessä alueen asukkaiden kanssa. Sanoituksen toteutti Laura Kaartinen, musiikkikoulu Riemu, alueen asukkaiden esille tuomista tärkeistä asioista. Videon suunnitteli ja kuvasi Jesse Liimatainen. Hankkeen loppuseminaari järjestettiin 12.11.2020.

Videokooste on katsottavissa täältä: