Käynnissä olevat hankkeet

Ihmisten ilmoille! -kehittämishanke Huhtasuon Kylätoimistolla v. 2018 – 2020

Ihmisten ilmoille! – on kehittämishanke, joka on saanut Sosiaali- ja terveysministeriön (STEA) rahoituksen Huhtasuolle vuosille 2018 – 2020.

Hankelupaus

”Vahvistamaan ja helpottamaan ikäihmisten ja työttömien jokapäiväistä selviytymistä, vähentämään yksinäisyyttä ja lisäämään kiinnostusta omaehtoiseen aktiivisen toimintaan asuinalueella, lisäämällä tietoisuutta asuinalueen palveluista ja osaamista sähköiseen asiointiin vapaaehtoisten tutoreiden ja työntekijöiden avustuksella.”

Toteutus

Toimintaa suunnitellaan yhteisen pöydän periaatteella, tällöin kaikki halukkaat pääsevät vaikuttamaan toimintaan. Koulutamme vapaaehtoisia ja tutoreita toimimaan ryhmien ohjaajina ja arjen tukena, jolloin vapaaehtoiset pääsevät tuomaan osaamistaan yhteiseksi iloksi. Yhdessä vapaaehtoisten ja yhteistyökumppaneiden kanssa järjestetään erilaisia tietoiskuja, tapahtumia, retkiä sekä avointa ja maksutonta ryhmätoimintaa. Tiedotamme alueen palveluista ja verkostojen toiminnasta. Tietoisuus palveluista ja toiminnasta lisäävät osallisuutta, mielekästä arkea ja ennaltaehkäisee yksinäisyyden tunnetta. Olemme verkostoituneet alueellisesti ja valtakunnallisesti. Yhteistyökumppanit ovat vahvasti mukana monipuolisessa arjen toiminnassa ja jalkautuneet alueelle. Yhteistyöllä saavutetaan synergiaetua ja asukkaat arjen selviytymistä tukevia turvaverkkoja.

Tapahtuma- ja tilastotietoa:

 • Kohtaamispaikka on avoinna arkisin ympäri vuoden. Toimintapäiviä vuodessa kertyy lähes 250.
 • Päivittäin Kylätoimistolla käy noin 50 henkilöä, kuukaudessa kertyy noin 1 300 käyntikertaa.
 • Vuoden 2019 aikana järjestettyihin tapahtumiin ja toimintaan osallistuttiin 4 772 kertaa.
 • Kaikista osallistujista oli 33% miehiä ja 67% naisia.
 • Osallistujien keski-ikä oli yli 65 vuotta.
 • Toimintaan koulutetaan vapaaehtoisia ja tutoreita. Koulutuksia ja tapaamisia järjestettiin 32 kertaa. Vapaaehtoiset toimivat mm. tilaisuuksissa, ryhmien ohjaajina ja digiapuna.
 • Vapaaehtoisten koulutus kehitettiin ja toteutettiin ratkaisu- ja voimavaramallilla, jotta vapaaehtoisten osaaminen saadaan esille ja käyttöön.
 • Seniorisopissa, kerrostalon kerhohuoneella, kokoonnuttiin 38 kertaa. Palvelua vietiin lähemmäksi asiakkaita. Palvelu oli mm. digiapua, kohtaamisia, keskusteluja ja erilaisten yhdistysten tarjoamia asiantuntijatietoiskuja.
 • Kesätapahtumassa toteutettuihin asukaskyselyihin vastasi yli 200 henkilöä. Vastaajista 62% haluaisi osallistua alueella järjestettäviin tapahtumiin ja toimintaan. Erityisesti oltiin kiinnostuneita musiikki- ja kulttuuritapahtumista. Vastaajista 59% toi esille yksinäisyyden kokemuksia itsellä tai lähiympäristössä. Kyselyissä on tullut vahvasti esille digiosaamisen puutteet sekä digilaitteiden omistamisen vähyys.
 • Projektihenkilöstö ja vapaaehtoiset yhdessä ovat jalkautuneet useita kertoja Huhtasuon asuinalueelle keskustelemaan ja kertomaan palveluista sekä kohtaamispaikka- ja vapaaehtoistoiminnasta. Asukkaat keskustelevat mielellään.
 • Kylätoimiston kävijämäärä nousi toimintavuoden 2019 aikana 26%.

 

Viestinnän ja tiedottamisen kehittäminen nousivat tärkeiksi toiminnan kehittämisen kohteiksi. Toiminnan kehittämisryhmässä toimivat yhdessä eri palveluntuottajat, yhdistykset, kaupungin edustajat sekä asiakkaat. Yhtenä yhteistyön tuotteena kehitimme Huhtasuon asukkaille palvelukartan, jossa on asukkaan ”silmin” kerrottu eri ikäisille suunnatuista alueen palveluista. Tuottamamme palvelukartta on jaossa alueen erilaisissa toimipisteissä mm. asuntotoimistoissa, kirjastossa ja kauppaliikkeissä. Sitä voidaan levittää myös sähköisesti. Palvelukarttaan voi tutustua täällä kotisivuillamme.

Jaa tämä: