Huoli-ilmoitus voi auttaa vanhusta

Ihmiset asuvat yhä pidempään omissa kodeissaan ja huoli heidän arjessa selviytymisestään on kasvanut. Tänä aikana yksinäisyys ja eristyneisyys ovat edelleen lisääntyneet. Kokemuksemme mukaan arjen apua tarvitsevan voimavarat ovat rajalliset. Pelottaa selvittää tukitoimia, kun ei tiedetä, mitä ne maksavat, ja mitä tukitoimet ovat. Jos myönnän, että tarvitsen apua, joudunko valvontaan tai holhoukseen?

Mitä voi tehdä, kun huoli läheisistä tai omasta arjen selviytymisestä lisääntyy? Kaupunkien ikäihmisten palveluihin tehtävällä huoli-ilmoituksella on mahdollista vaikuttaa ennaltaehkäisevän tuen tarpeen arviointiin ja arjessa selviytymisen tukemiseen. Valtakunnallinen Vanhus- ja lähimmäispalveluiden liitto, Valli, opastaa ja kampanjoi huoli-ilmoituksen tekemisen kynnyksen madaltamisesta ja ennaltaehkäisevän tuen saamisen puolesta. Huoli-ilmoituksen tekeminen naapurina tai läheisenä on liian korkea, vaikka sen voi tehdä myös nimettömänä. Ikäihmisten tukipalvelut ovat myös herättäneet keskustelua.

Ikäihmisten huoli-ilmoitus on kuitenkin mielestämme yhtä tärkeä kuin lastensuojeluilmoitus. Lapsille ja lapsiperheille on olemassa ennaltaehkäiseviä lastensuojelun tukitoimia, joita onneksi on vähitellen opittu käyttämään. Ikäihmisille pitäisi olla vastaavanlaisia tukitoimia hyvinvoinnin tueksi. Tukitoimia tulisi olla tarjolla joustavasti elämäntilanteen niin vaatiessa ja jo ennen kuin palveluiden tarve hoidollinen tai laitoshoitotasoa. Nähdäksemme kolmannen sektorin osaamista ja palveluita voitaisiin hyödyntää ikäihmisten arjen tukemisessa monipuolisemmin.

Huhtasuon Kylätoimiston henkilökunta ja tiimi
Tarja Olli
Suvi Järvinen
Henna Autio
Kirsi Valkonen