Kannanotto huoli-ilmoituksen tärkeydestä, ennaltaehkäisevän tuen tarve kotona asumisessa kasvaa

Ihmiset asuvat yhä pidempään omissa kodeissaan ja huoli heidän arjessa selviytymisestä on kasvanut. Tänään 27.11.2020, Vanhus – ja lähimmäispalveluliiton, Vallin, lanseeraamana valtakunnallisena Välittämisen päivänä, toivomme keskustelua ja kannanottoja huoli-ilmoituksen tärkeydestä. Kokemusten mukaan tieto vanhusten huoli-ilmoituksesta on ollut vaikeasti saavutettavissa ja kynnys ottaa yhteyttä on korkea. Ikäihmisten tukipalvelut herättivät myös keskustelua. Pelottaa selvittää tukitoimia, kun ei tiedetä, mitä ne maksavat, ja mitä tukitoimet ovat.  Jos myönnän, että tarvitsen apua, joudunko valvontaan tai holhoukseen.

Ikäihmisten huoli-ilmoitus on mielestämme yhtä tärkeä kuin lastensuojeluilmoitus ja sen tulisi olla kuntien toiminnassa yhtä tärkeässä asemassa. Lapsille ja lapsiperheille on olemassa ennaltaehkäiseviä lastensuojelun tukitoimia ja mielestämme ikäihmisille pitäisi olla vastaavanlaisia tukitoimia hyvinvoinnin tueksi. Huoli-ilmoitus pitäisi voida tehdä matalalla kynnyksellä ja luottaa siihen, että ilmaistu huoli otetaan vakavasti ja asiaa lähdetään aidosti selvittämään. Tukitoimia tulisi olla tarjolla joustavasti elämäntilanteen niin vaatiessa ja jo ennen kuin palveluiden tarve hoidollinen tai laitoshoitotasoa. Nähdäksemme kolmannen sektorin osaamista ja palveluita voidaan hyödyntää ikäihmisten arjen tukemisessa.

Alueellamme on paljon yksinäisiä ikäihmisiä ja huoli heidän tulevaisuudestaan on suuri. Kunnat voisivat myös hyödyntää kolmannen sektorin osaamista ja palveluita nykyistä paremmin ja monimuotoisemmin.

Huhtasuon Kylätoimiston henkilökunta

Huhtasuon ASA ry