“On tärkeää olla jossain.”

Huhtasuon Kylätoimistolla, yhteisessä olohuoneessa otettiin harppaus digitaalisiin kohtamisiin kesän 2020 aikana ja luotiin WhatsApp-ryhmiä vastaamaan yksinäisyyden ja kohtaamisen tarpeisiin. Aamukahvit -WhatsApp-ryhmä on osa Kylätoimiston ohjattua toimintaa ja ryhmää valvotaan Kylätoimiston henkilökunnan toimesta. Kylätoimistolla on vieraillut moni ihminen ja he ovat puhuneet kokemistaan yksinäisyyden tunteista. Kävijöille on kerrottu tästä ryhmästä ja sen toimintaperiaatteista. Ryhmään liittyminen on vapaaehtoista ja jokainen saa itse päättää haluaako osallistua. Osa ihmisistä on arastellut sosiaalisen median käyttöä, osalle taas mm. Facebook ja WhatsApp ovat olleet tuttuja sovelluksia. Uuden oppiminen vaatii aikaa, mutta kannustava ilmapiiri on tuonut ihmisille rohkeutta osallistua ja tutustua rauhassa asiaan.

Tämän vuoden koronaepidemian aikana ihmisten yksinäisyys on lisääntynyt ja joidenkin sosiaalinen elämä on saattanut kadota kokonaan. Suomen hallitus määräsi kevään 2020 aikana laajoja eristyksiä suojellakseen ikäihmisiä korona-tartunnalta ja tämän vuoksi moni ihminen jäi yksin kotiinsa tai hoitolaitokseen. Eristys purettiin kesän aikana, mutta erilaisten palveluiden ja tapahtumien loppuminen sekä viranomaisten rajoitukset ovat edelleen haasteena. Tilanteen vuoksi etätapaamiset ovat yleistyneet ja korvanneet kasvokkain kohtaamista. Erilaiset etäsovellukset, videopuhelut, chatit ja viestipalvelut saattavat kuulostaa ankeilta ja ehkä pelottaviltakin, mutta ovat todella merkityksellisiä ja tärkeitä ihmisten hyvinvoinnin kannalta ja yksinäisyyden ehkäisyssä.

Etäkohtaaminen on yhtä merkityksellistä kuin kasvotusten kohtaaminen.

Keskusteluryhmään pääsee Kylätoimiston henkilökunnan alkuopastuksen jälkeen, jossa käydään läpi ryhmän sääntöjä ja hyvän nettikäyttäytymisen periaatteet. Alkuopastusta viestittelyyn saa myös tarvittaessa ja kirjoittelemaan pääsee heti kun Kylätoimiston henkilökunta lisää asiakkaan numeron ryhmään.

Kirjoittelu tapahtuu anonyymisti ja ihminen voi valita mitä tietoja muut ryhmäläisistä hänestä näkevät. Käyttämänsä nimen tai nimimerkin saa valita itse. Keskusteluun osallistuminen on vapaaehtoista ja tapahtuu ihmisten omien voimavarojen mukaan.

Aamukahvit-ryhmässä on tällä hetkellä 17 ihmistä. Suurin osa heistä on alkujaan toisille täysin tuntemattomia ja he ovat tutustuneet toisiinsa juuri tässä kyseisessä ryhmässä. Osa ihmisistä on tutustunut toisiinsa ensin ryhmässä ja sitten kasvotusten Kylätoimistolla. On ollut sydäntä lämmittävää seurata ryhmän kehittymistä ja ihmisten ystävystymistä. Useampi yksinäinen ihminen on tullut Kylätoimistolle kertomaan miten ihana on kun ryhmässä on aika joku vastaamassa.

Ryhmässä oleva aktiivinen osallistuja kommentoi, että “on tärkeää olla jossain”. “Joku toivottaa hyvää huomenta ja se saa minut myös laittamaan viestiä ryhmään.” Hän kokee myös ryhmän ylläpitävän hyvää ryhmähenkeä, tuovan osallisuutta ja olevan hyvä kanava tiedotukseen. Aamukahvi-ryhmän merkityksellisyyttä ei voi riittävästi korostaa.

Koska kasvokkain tapaaminen on nyt rajoitettua ympäri maailmaa, yhteyden löytäminen muihin ihmisiin on haasteellisempaa. Kylätoimiston kokemuksen mukaan etänä kohtaaminen on osoittanut voimansa ja uusia ystävyyssuhteita on syntynyt jo useampia. Aivomme reagoivat samalla tavalla saadessamme vastauksen kirjoitettuna viestinä puhelimeen kuin ystävältä saatu vastaus esimerkiksi keskustellessa kahvipöydässä. Siksi digitaalisia yhteydenpitovälineitä ei tulisi aliarvioida ja merkitystä vähätellä.

Kylätoimiston Aamukahvit-ryhmässä on huomattu samankaltaiset ryhmän muotoutumisen vaiheet kuin muissa kokoontuvissa ryhmissä. Alussa ihmiset vähän varovaisesti osallistuivat keskusteluun, katselivat ja tutustuivat toisiinsa. Ohjaaja oli paikalla joka aamu aloittamassa keskustelua, vastaamassa viesteihin ja kannustamassa osallistumaan. Nyt ryhmä toimii hyvin itsenäisesti, heille on muodostunut oma ryhmädynamiikka ja ryhmän omia sääntöjä. Viestittely on aktiivista ja joka päivä viestit kilahtelevat ryhmäläisten puhelimissa.

Ryhmässä käydyt keskustelut ovat hyvin arkisia, kerrotaan mitä kuuluu, mitä on sinä päivänä tehnyt tai mitä aikoo tehdä. Myös yleistä keskustelua lähialueen tapahtumista tai joulunodotuksen keskustelua on käyty ryhmässä. Aiheet ovat samankaltaisia kuin mitä käytäisiin ystävien kesken kahvipöydässä. Viestien sisältö on ollut hyvin asiallista ja moderointia ei ole oikeastaan tarvinnut tehdä. Ryhmän ilmapiiri on hyvin lämmin ja vastaanottava. Uusi ryhmäläinen otetaan ilomielin vastaan ja tervetuloa-viestit täyttävät ruudun. Kylätoimiston WhatsApp-ryhmät ovat avoinna kaikille ja uusia osallistujia liittyykin ryhmiin viikoittain.

Osallisuuden ja yhteen kuuluvuuden lisääminen sekä yksinäisyyden ehkäiseminen on mahdollista etäpalveluiden avulla. Kokemattomuutta ja uuden oppimista ei tarvitse pelätä, vaan rohkeasti lähtee kokeilemaan ja etsimään uusia kokemuksia. 

Huhtasuon Kylätoimisto, Tarja Olli